DIGITAL TRANSFORMER.se

Nya drivkrafter

En verksamhets drivkraft till att utveckla nya

och behålla befintliga marknader kommer att

vara avgörande för verksamhetens överlevnad

För att uppnå digital transformation krävs ledarskap och organisatorisk mognad.

Utvecklingskurvan för digital transformation

Nya drivkrafter

Många faktorer pekar på att följande avdelningar kommer att vara dominerande avseende drivkraft i framtidens organisation: Utvecklingsavdelningen (R&D) Sourcing IT
© Digital Transformer 2016. Version 0.20, 2016-04-29