DIGITAL TRANSFORMER.se

Om nytta

Nyttan börjar för oss med en kravanalys

Vi börjar ett uppdrag med att göra en intressent- och kravanalys. Detta för att kunna fastställa ett mål för vårt projekt. Ett sådant mål kan vara att dela upp verksamheten i de frågor som berör vad som skall anskaffas externt (dvs att köpa tjänster) och vad verksamheten skall producera internt.
© Digital Transformer 2016. Version 0.20, 2016-04-29