Kategorier
Okategoriserade

Revisor bostadsrättsförening – en viktig roll 

En bostadsrättsförening måste anlita en revisor för att granska bokföringen, årsredovisning samt olika typer av ekonomiska transaktioner. Detta sker med ett syfte att föreningen sköter sina åtaganden i enlighet med de lagar och regler som finns. En revisor för bostadsrättsföreningen blir en trygghet för alla medlemmar som genom dennes arbete kan se att styrelsen sköter sina uppdrag och att man inte äventyrar föreningens pengar. 

Personer som blir valda till en styrelse i en BRF är ofta vanliga medlemmar och har ofta andra yrken än de som rör ekonomi. Man ställer upp och tar ansvar – trots att man saknar kunskap om exempelvis redovisning, bokföring och andra ekonomiska spörsmål. 

En otacksam uppgift sett till att man också kan bära ansvaret om någonting blir fel och där man utöver detta också ska fatta en massa beslut där misstag kan innebära stora förluster. 

Revisor bostadsrättsförening – minimera riskerna 

Många bostadsrättsföreningar sitter på tillgångar som går att jämföra med större företag. En revisor i bostadsrättsföreningen spelar en avgörande roll genom att granska alla transaktioner och genom att se till att både bokföring och årsredovisning sker i enlighet med lagar och regler. 

Utöver detta så kan även en revisor fungera som ett rent bollplank för en styrelse, ge råd kring investeringar och komma med anmärkningar – eller tips – kring den ekonomiska förvaltningen som i framtiden ger en BRF en bättre, ekonomisk grund att stå på. 

En revisor ger värdefulla råd 

Det kan exempelvis handla om processer och rutiner inom en BRF som kan påverka föreningens ekonomiska hälsa på ett negativt sätt – många föreningar kan ha, av gammal vana, en ekonomisk styrning som innebär enorma risker. 

En oberoende revisor i bostadsrättsföreningen kan direkt identifiera sådana och komma med förslag på lösningar som minimerar riskerna – och maximerar vinsten. Det handlar om en ren investering. 

Genom att välja rätt revisor och genom att sikta på ett långsiktigt samarbete med denne så får man trygghet inom sin bostadsrättsförening.